Παρθενόπη Μπουζούρη

Αγωγή Προφορικού Λόγου


Το μάθημα περιέχει ως τεχνικό κορμό τεχνικής, ασκήσεις φωνής και αναπνοής από τη μέθοδο της Μιρκας Γεμεντζάκη, Άντζελας Μπρούσκου καθώς και ασκήσεις αναπνευστικές από την Ηatha Yoga και από την μέθοδο sls sing lewen speech. Στοιχεία από τις τρείς μεθόδους συνδυάζονται σε ένα μάθημα χωρισμένο σε δύο στάδια:

  1. Ασκήσεις
  2. Εφαρμογή στο κείμενο

Σκοπός είναι η διερεύνηση και απελευθέρωση της αναπνοής, εξάσκηση με στόχο την ανακάλυψη- αποκάλυψη της φωνής και της χρήσης της. Το μάθημα είναι ομαδικό και με τον τρόπο αυτόν εμπλουτίζει το φωνητικό λεξιλόγιο της ομάδας στην μονάδα και της μονάδας στη ομάδα αντίστοιχα.

Χρησιμοποιείτε επιστημονικό- θεωρητικό υλικό, περιγραφής μέσω εικόνων της λειτουργίας της αναπνοής των οργάνων της φωνής και των οργάνων του σώματος που συμμετέχουν στην λειτουργία της παραγωγής του ήχου.