Δράσεις 1ου Έτους

Δημήτρης Ήμελλος

Το πρόγραμμα σπουδών για το ΄Α έτος:
Περιλαμβάνει τη συνάντηση των μαθητών με τη σκηνή και την ανάπτυξη εργαλείων μέσα από ασκήσεις αλληλεπίδρασης, προσαρμογής στο χώρο σε δοσμένες συνθήκες, χρήσης αντικειμένων και σκηνικής τους εκμετάλλευση και άλλα με στόχο την οργανική τους ύπαρξή στη σκηνή. Στο πρώτο έτος οι μαθητές πρέπει να μπορουν να χειρίζονται αυτοσχεδιασμούς και σπουδές πάνω σε θέματα και να ανακαλύψουν τη σκηνική τους γλώσσα. μέσα σε ομάδα. Σε όλα αυτά δεν υπάρχει χρήση γραπτού κειμένου.

Γιώργος Μπακόλας

Αυτοσχεδιασμοί με θέμα «Κάτι παράξενα Πλάσματα».

Νίκος Γιαλελής

Μέσα από ασκήσεις επαφής κ παιχνίδι με τα αντικείμενα οδηγούμαστε στις βασικές αρχές του αυτοσχεδιασμού ώστε αργότερα να περάσουμε σε επαλήθευση υπαρκτής δραματουργίας.

Τσέζαρις Γκραουζίνις

Βασικές αρχές υποκριτικής
΄Α εξάμηνο: Ατομικοί αυτοσχεδιασμοί με θέμα αντικείμενα και ζώα.
΄Β εξάμηνο: Ομαδικοί αυτοσχεδιασμοί με θέμα «Οι μνήμες από το Λύκειο».